RODO

Informacja o plikach cookies i RODO obowiązuje od 25 maja 2018r

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz w niej określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.

Co to jest plik cookie?

Są to dane informatyczne gromadzone w urządzeniach użytkowników (komputerach, tabletach, telefonach, itp.) przeznaczone do korzystania z witryn internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie i wyświetlić stronę internetową w sposób dostosowany do jego preferencji. Cookies zawierają najczęściej: adres strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki te wykorzystywane sąu nas w celu tworzenia anonimowych, skumulowanych statystyk, które pomagają zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z poszczególnych działów i funkcjonalności serwisu.

Blokowanie plików cookies?

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmienić, blokując automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wybierając opcję informowania o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec klientów lub kontrahentów
WILGA Sp. z o.o. w Częstochowie

§1


Przedsiębiorstwo Handlowo Importowe WILGA Sp. z o.o.
ul.Jagiellońska 59/65, Częstochowa, zwany dalej WILGA Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów lub kontrahentów.

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od WILGA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane.

WILGA Sp. z o.o. nie powołało Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: tel.: 601 241 760.

WILGA Sp. z o.o. informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

§2


Dane osobowe klientów lub kontrahentów WILGA Sp. z o.o. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu realizacji wymagań prawa dotyczących rozliczeń finansowych w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakres ich przetwarzania wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe klientów lub kontrahentów WILGA Sp. z o.o. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, podanie danych osobowych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Są to dane teleadresowe klienta lub kontrahenta, a także dane dot. produktu.

Odbiorcy danych osobowych klientów lub kontrahentów WILGA Sp. z o.o. są określeni w przepisach prawa i dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego czy zakończonego dochodzenia reklamacyjnego, a dane w zawartej na piśmie umowie handlowej przez
10 lat od zakończenia jej trwania. Odbiorcami mogą być także przedstawiciele firm obsługujących systemy informatyczne czy firm dostarczających produkty instalacyjne lub usługi pomocnicze, np. transportowe.

§3


Dane osobowe inwestora lub osób upoważnionych do odbioru towarów WILGA Sp. z o.o. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu wynikającym z uzasadnionych potrzeb WILGA Sp. z o.o., np. zakup lub wydanie towaru klienta instalatorowi lub innej osobie upoważnionej, a także ułatwienie dokonywania zwrotów.

Dane osobowe inwestorów lub osób upoważnionych są pozyskiwane od klientów WILGA Sp. z o.o. i są to dane kategorii zwykłej, a w przypadku upoważnienia do odbioru dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby upoważnionej. Dane inwestorów zapisywane są na życzenie wybranych klientów na dokumencie WZ lub na fakturze w formie skróconej w celu identyfikacji wydanego towaru na rzecz konkretnego inwertora i w celu ułatwienia dokonania ew. korekty w przypadku zwrotu.

Dane te są przetwarzane najdłużej przez rok od odebrania towaru, chyba, ze zostały zapisane na fakturze, to przez okres przetwarzania faktury.

§4


Dane osobowe klientów lub kontrahentów WILGA Sp. z o.o. są przetwarzane na podstawie art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu stałego kontaktu z klientem, świadczenia klientowi usług marketingowych czy dostarczania zamówionych przez klienta informacji handlowych. W tym przypadku wyrażona jest przez klienta lub kontrahenta zgoda, która może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia WILGA Sp. z o.o. kontakty w ww. wymienionym celu z klientem lub kontrahentem.

Odbiorcami danych osobowych klientów lub kontrahentów WILGA Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody mogą być inne firmy z branży instalacyjnej, w tym Instal-Konsorcjum Sp. z o.o., dostawcy usług informatycznych czy marketingowych, kurierzy itp. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub do momentu upływu 10 lat od ostatniego kontaktu. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

§5


Dane osobowe przetwarzane są także przez WILGA Sp. z o.o. w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

- bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny

- z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

Ww. dane przetwarzane są przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

§6

Dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie także w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit.f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.