Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i

higieny pracy - konkurs 2023.01

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa projektu: POPRAWA WARUNKÓW I ZWIĘKSZENIE

BEZPIECZEŃSTWA PRACY POPRZEZ REDUKCJĘ NIEKORZYSTNEGO

ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKA UCIĄŻLIWEGO-OŚWIETLENIA

ORAZ OGRANICZENIE OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

 

Opis projektu - Działania inwestycyjne: Zakup opraw, wymiana opraw,

Zakup balustrady zabezpieczającej, Zakup wózka jezdniowego, działanie doradcze :

wykonanie pomiarów oświetlenia na stanowiskach objętych projektem.

 

dofinansowanie2